EUROCLOISON® Prefab Wanden

Alle EUROCLOISON® geprefabriceerde wanden zijn demonteerbare wanden. Benevens het voordeel héél economisch te zijn omwille van de ver doorgedreven rationele manier van aanmaken en monteren, bieden deze wandsystemen het voordeel van demonteerbaarheid en transformeerbaarheid. Daarenboven bieden ze een moderne eigentijdse aanblik.

Omwille van hun demonteerbaarheid, zijn alle EUROCLOISON® geprefabriceerde wanden ook verplaatsbare wanden en kunnen ze zonder problemen meerdere malen geplaatst en herplaatst worden.