Erkenning van aannemers van werken Klasse 2D4

Europlafond opnieuw erkend door FOD Economie

Europlafond krijgt gunstig advies van de Commissie voor Erkenning der Aannemers en behaalt het getuigschrift  van erkenning in klasse 2 categorie D ondercategorie 4.

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. Daarbij gaat het enkel om werken, niet om leveringen of diensten.

Deze voorwaarden betreffen vooral de technische bekwaamheid, de financiële draagkracht en de professionele integriteit. Indien de prijs hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag, vormt de erkenning het bewijs dat de aannemer aan deze voorwaarden voldoet.

De erkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken. De erkenning is, met andere woorden, een kwaliteitslabel.

Meer informatie op de site van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie