Europlafond compatibel met GDPR 2018

Europlafond NV hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechten toegangen of onrechtmatige verwerkingen. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbeschrming (GDPR) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. In onze Data Protection Notice informeren wij u over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Download de Data Protection Notice van Europlafond NV (PDF)

Raadpleeg de Gebruiksvoorwaarden van deze website